Vloot: geregistreerde elektrische voertuigen

De tabel is een bijlage bij de antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De tabel geeft de aantallen weer van geregistreerde elektrische personenauto’s, bussen, bedrijfsmatige bestelwagens (N1) en vrachtwagens (N2+N3) in Nederland van 2018 tot en met april 202).