Bijlage 1 Antwoord WGO vraag nummer 59


Bijlage bij de feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De tabel gaat over de afvalstromen en de recycling na 2010.