Circa 8,4 miljoen geconstateerde verkeersovertredingen in 2019

Er zijn 8.369.480 verkeersovertredingen geconstateerd in 2019 op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is minder dan een jaar eerder, toen werden 9.182.573 verkeersboetes opgelegd onder meer voor te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht Wahv 2019*.

Vergroot afbeelding
Beeld: Evert-Jan Daniels

De daling van het aantal verkeersboetes is toe te schrijven aan minder op kenteken geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv: 7.838.782, tegen 8.778.938 een jaar eerder. Het aantal verkeersboetes na een staandehouding is vorig jaar daarentegen gestegen van 403.635 in 2018 naar 530.698 in 2019.

Handheld bellen

De stijging van het aantal staandehoudingen is deels te verklaren door de versterkte inzet van de politie op verkeersovertredingen, zoals te hard rijden, negeren van een rood verkeerslicht en afleiding door bijvoorbeeld telefoongebruik. Vooral bij handheld bellen is een behoorlijke stijging van het aantal opgelegde boetes te zien: van 80.425 in 2018 naar 121.364 vorig jaar. Hierbij ging het in de maanden juli tot en met december vorig jaar om 21.327 boetes voor appen op de fiets; dit als gevolg van de aangescherpte wetgeving per 1 juli 2019 ten aanzien van handheld bellen.

Verder is het hogere aantal staandehoudingen in 2019 deels te verklaren door de acties van de politiebonden in verband met de cao-onderhandelingen in de zomermaanden van 2018. Deze acties hadden in dat jaar een dempend effect op het aantal staandehoudingen.

Snelheidsovertredingen

De meeste verkeersboetes worden opgelegd voor te hard rijden: 6.833.365 in 2019, tegen 7.757.803 een jaar eerder. Het merendeel van deze verkeersovertredingen wordt geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen op kenteken. De algehele daling is dan ook hier vooral terug te zien. Vorig jaar zijn 3.478.825 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, tegen 4.013.705 in 2018. Er zijn 1.832.599 snelheidsboetes opgelegd na controle met een trajectcontrole in 2019, tegen 2.083.068 in 2018. En vorig jaar zijn 1.443.782 snelheidsovertredingen middels mobiele radarsets geconstateerd, tegen 1.599.576 een jaar eerder.

De daling van het aantal snelheidsovertredingen kan verschillende redenen hebben. Het is drukker op de wegen, waardoor (te) hard rijden minder mogelijk is. Bovendien worden bestuurders gewaarschuwd en weten zij waar de flitspalen en trajectcontroles staan. Hierdoor houden ze zich op die plekken beter aan de maximumsnelheid. Ook kan de daling van het aantal op kenteken geconstateerde overtredingen worden veroorzaakt doordat een aantal trajectcontroles en flitspalen (tijdelijk) uitstond wegens werkzaamheden.  

Buitenlandse verkeersovertreders

Van de opgelegde verkeersboetes in 2019 zijn 1.000.460 naar een buitenlandse verkeersovertreder verstuurd, tegen 1.063.014 een jaar eerder. Vanaf december 2018 zijn ook het Verenigd Koninkrijk en Ierland aangesloten op de geautomatiseerde uitwisseling van kentekengegevens op basis van de Europese richtlijn Cross Border Enforcement (CBE) en per december 2019 Denemarken, Cyprus en Griekenland

* Het overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).