Wat is een digitale tachograaf en voor welke voertuigen is deze tachograaf verplicht?

Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. Zware vrachtwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer moeten een digitale tachograaf hebben. 

Digitale tachograaf verplicht voor nieuwe bussen, vrachtwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

De digitale tachograaf is verplicht voor:

  • Bussen en touringcars die meer dan 8 personen vervoeren, de bestuurder niet meegerekend. De bussen en touringcars hebben een datum eerste toelating van na 1 mei 2006.
  • Zware bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer, met een datum eerste toelating van na 1 mei 2006. De voertuigen hebben een toegestaan maximum gewicht van meer dan 3.500 kg. Het gaat dan om het eigen gewicht plus het maximale laadvermogen. 

ILT controleert digitale tachograaf

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de naleving van de rij- en rusttijden via ingevoerde gegevens op de digitale tachograafkaarten. Bij een controle worden de gegevens uitgelezen, maar blijven op de bestuurderskaart staan. Na het uitlezen staan de gegevens ook op de computer van de inspecteur.

Tachograafkaarten aanvragen en verlengen

Op de website van Kiwa Register kunt u zien welke digitale tachograafkaarten er zijn. En hoe u deze kunt aanvragen en verlengen. Als uw tachograafkaart defect, gestolen of verloren is, vraagt u een vervangende kaart aan via Kiwa Register.

Slimme tachograaf (smart tacho)

De volgende voertuigen met een datum van eerste toelating van na 15 juni 2019 moeten beschikken over een smart tacho 1 (SMT1):

  • Zware bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer waarvan het toegestane maximumgewicht meer is dan 3.500kg;
  • Bussen en touringcars die meer dan 8 personen vervoeren, de bestuurder niet meegerekend.

Vanaf 21 augustus 2023 is de smart tacho 2 (SMT2) verplicht voor nieuw geregistreerde voertuigen. Vanaf 19 augustus 2025 geldt deze verplichting ook voor alle bovenstaand genoemde voertuigen.

Vanaf 1 juli 2026 is de Smart Tacho 2 (SMT2) ook verplicht voor alle voertuigen gebruikt voor goederenvervoer waarvan het toegestane maximumgewicht meer is dan 2.500kg.

Slimme tachgraaf registreert automatisch 

De slimme tachograaf registreert onder andere automatisch:

  • grenspassages;
  • laad- en losactiviteiten;
  • de positie van het voertuig.

Hierdoor kunnen de tachograafgegevens ook gebruikt worden voor controle op cabotage en detacheringen. Transportondernemers kunnen de digitale registratie ook gebruiken voor hun eigen bedrijfsadministratie.

Vervang oudere versie tachograaf op tijd door de SMT2

Alle voertuigen met een analoge of digitale tachograaf moeten deze uiterlijk op 31 december 2024 vervangen hebben voor de SMT2. Voertuigen met een smart tacho 1 (SMT1) moeten deze uiterlijk 19 augustus 2025 vervangen hebben voor een SMT2.