Wanneer krijg ik een beginnersrijbewijs?

Iedereen die een eerste rijbewijs haalt, is een beginner. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt.

5 of 7 jaar beginnend bestuurder

Hoe lang u het beginnersrijbewijs houdt, hangt af van uw leeftijd en het type rijbewijs.

  • Bent u 16 jaar als u uw rijbewijs haalt? Dan bent u 7 jaar beginnend bestuurder.
  • Bent u 18 jaar of ouder of haalt u met 17 jaar uw rijbewijs B? Dan bent u 5 jaar beginnend bestuurder.
  • Haalt u op 16-jarige of 17-jarige leeftijd eerst het rijbewijs AM of T? Dan bent u voor 7 jaar beginnend bestuurder. Haalt u op 17-jarige leeftijd ook het B-rijbewijs, dan bent u 5 jaar beginnend bestuurder. Dit gaat in vanaf het moment dat het rijbewijs B is afgegeven.
  • Haalt u voor u 18 wordt het rijbewijs AM of T? En haalt u uw rijbewijs B nadat u 18 bent geworden? Dan blijft u 7 jaar beginnend bestuurder. Dit geldt vanaf het moment waarop het rijbewijs AM of T is afgegeven.

Regels bij omzetten buitenlands rijbewijs

Laat u uw buitenlandse rijbewijs omzetten naar een Nederlands rijbewijs? Dan geldt de afgiftedatum van het eerste (buitenlandse) rijbewijs.

Verlopen rijbewijs

Verliep uw rijbewijs voor 1 juli 1985? Dan moet u opnieuw examen doen. Als u slaagt krijgt u een beginnersrijbewijs.

Als uw rijbewijs later is verlopen is opnieuw afrijden niet nodig.