Model W 4 (Besluit dat geen opvolger in een opengevallen plaats wordt benoemd)

Met dit formulier besluit het centraal stembureau dat er geen opvolger kan worden benoemd in de opengevallen plaats in een vertegenwoordigend orgaan. Dit omdat er geen kandidaat voor benoeming in aanmerking komt.