Formulier J 8 (Verzoek om een vervangende stempas)

Dit formulier kan worden gebruikt door kiezers die een vervangende stempas willen aanvragen. U kunt dit formulier op de gemeentelijke website plaatsen.

Let op: het aanvragen van een vervangende stempas is vormvrij, en hoeft dus niet per se via dit formulier. Kiezers die anders dan via dit formulier een vervangende stempas aanvragen, moeten dus ook worden geholpen.