Model Na 31-2 (Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopneming wordt verricht)