Nieuwsbrief 7 Tweede Kamerverkiezing 2023 en Europees Parlementsverkiezing 2024

Nieuwsbrief van het ministerie van BZK aan gemeenten met informatie over de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing in november 2023 en de Europees Parlementsverkiezing in juni 2024.

Onderwerpen nieuwsbrief 7

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Informatievoorziening Tweede Kamerverkiezing
  • Gebruik van Excelsheets niet toegestaan bij het tellen van de stemmen
  • Toegankelijkheid verkiezingen
  • Doorgeven voorlopige uitslag aan het ANP
  • Controleren of stembureauleden geen kandidaat zijn
  • Openen envelop met proces-verbaal op avond van stemming
  • Voorbereiding evaluatie Tweede Kamerverkiezing