Nieuwsbrieven en circulaires

De nieuwsbrieven op deze pagina zijn verstuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan gemeenten. Hieronder kunt u ze nalezen.

Nieuwsbrieven organisatie verkiezingen

Communicatie-updates verkiezing Europees Parlement 2024

Circulaire organisatie verkiezing Europees Parlement 2024

Aanbiedingsbrief bij en circulaire voor colleges van burgemeester en wethouders in gemeenten (15 maart 2024)

Communicatie-updates verkiezing Tweede Kamer 2023

Circulaire organisatie verkiezing Tweede Kamer 2023