Nieuwsbrieven en circulaires

De nieuwsbrieven op deze pagina zijn verstuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan gemeenten. Hieronder kunt u ze nalezen.

Nieuwsbrieven organisatie verkiezingen

Circulaire organisatie verkiezingen Tweede Kamer 2023

Communicatie-updates