Verkiezingentoolkit

Welkom op de verkiezingentoolkit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Hier vindt u de stembureau-instructie, de modellen, de nieuwsbrieven en het campagnemateriaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Als u vragen hebt, of meer informatie wilt, kunt u mailen naar postbus.verkiezingen@minbzk.nl.

Verkiezingen Toolkit

Toolkit gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 2018

Toolkit Stembureau-instructie

Toolkit Modellen

Toolkit Nieuwsbrieven