Verkiezingentoolkit

Welkom op de verkiezingentoolkit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De informatie op deze pagina's is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de organisatie van verkiezingen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar postbus.verkiezingen@minbzk.nl.