Modellen

Op deze pagina vindt u alle voor gemeenten relevante modellen uit de Kiesregeling.

Registratie aanduiding

Kandidatenlijst

Verzoek om schriftelijke volmacht, kiezerspas of vervangende stempas

Posters stemlokaal, stemhokje en tellen van de stemmen

Decentrale stemopneming

Centrale stemopneming

Hoofdstembureau

Nieuwe zitting gemeentelijk stembureau

Centraal stembureau

Centraal stembureau (benoeming en opvolging)

Modellen voor briefstemmen

Kandidaatstelling Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Formulieren voor Europees Parlementsverkiezing