Voorkeurdrempels in kaart

Vervolgonderzoek naar de gevolgen van het invoeren van een kleine voorkeursdrempel, waarbij eerst de lijstzetels worden toegewezen en daarna de kandidaatszetels.

Voorkeurdrempels in kaart