Kabinet wil Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 verlengen

Het kabinet heeft het voornemen de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) te verlengen tot 1 juli 2022. Dit staat in het besluit dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de beide Kamers heeft gezonden. Door dit voornemen nu kenbaar te maken, biedt het kabinet gemeenten duidelijke richting om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

De Twv, die per 1 januari 2022 vervalt, biedt de grondslag voor maatregelen die het houden van veilige verkiezingen mogelijk maken gedurende de coronapandemie. Een belangrijke maatregel binnen die wet is vervroegd stemmen, waarbij kiezers twee dagen voorafgaand aan de reguliere stemmingsdag in een aantal stemlokalen in hun gemeente hun stem al kunnen uitbrengen. Deze maatregel bevordert de spreiding van kiezers, die daarmee een rustig moment kunnen kiezen om te gaan stemmen.

Gemeenten moeten tijdig voldoende geschikte stemlocaties en stembureauleden kunnen regelen voor de dagen waarop vervroegd wordt gestemd. De Twv biedt daarnaast de mogelijkheid tot het nemen van bijvoorbeeld hygiënemaatregelen in stemlokalen als dat nodig zou zijn.

Beide Kamers hebben vier weken de gelegenheid om zich over de verlenging uit te laten. Het kabinet zal vervolgens begin december, op basis van de eventuele reacties en de epidemiologische situatie van dat moment, een definitief besluit nemen.