Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023

De Tweede Kamerverkiezing wordt gehouden op woensdag 22 november 2023. Dat heeft het kabinet op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten. Bij het kiezen van deze datum is rekening gehouden met de voorbereidingstijd voor politieke partijen, de uitvoerbaarheid voor gemeenten en de voorbereidingen door de Kiesraad.

Het kabinet heeft deze datum gekozen vanwege het zwaarwegende belang van de uitvoerbaarheid en een zorgvuldige organisatie van deze verkiezing, waarbij de voorbereidingstijd kort is. De voorbereidingstijd bij een regulier geplande verkiezing is ongeveer 9 maanden. Een vervroegde Tweede Kamerverkiezing moet in ongeveer de helft van deze tijd worden georganiseerd. 

Minister Bruins Slot: “Verkiezingen vormen het fundament van onze democratie. Het organiseren van betrouwbare en zorgvuldige verkiezingen vraagt veel van gemeenten die de verkiezingen organiseren. Vrijwilligers en gemeenteambtenaren op stembureaus zijn van onschatbare waarde. Dat bleek nogmaals tijdens de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. Ook voor de aankomende Tweede Kamerverkiezing zijn duizenden vrijwilligers nodig, die zich daarvoor in de komende weken kunnen aanmelden bij de gemeente. Mijn inzet is om samen met de VNG, de NVVB en de Kiesraad het verkiezingsproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.”

Uitgaande van de datum van 22 november zal volgens Kieswet de dag van kandidaatstelling plaatsvinden op maandag 9 oktober 2023.