Waar stem ik voor bij de Europees Parlementsverkiezing?

In de Europese Unie (EU) werken veel Europese landen samen op gebieden als handel, economie, de euro, landbouw, justitie, migratie, milieu, reizen en onderwijs. Het Europees Parlement, waarvoor u eenmaal in de vijf jaar kunt stemmen,  is de volksvertegenwoordiging op Europees niveau.

Het Europees Parlement bestaat sinds 31 januari 2020 uit 705 zetels (704 leden plus 1 voorzitter) uit 27 lidstaten. Uit elke lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners.

Nederland: 29 Europarlementariërs

Sinds het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigen 29 Europarlementariërs de Nederlandse EU-burgers. 

Europese partijen

Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. In het parlement zitten geen afzonderlijke nationale partijen, maar Europese partijen. Vaak gaat het om nationale partijen die een verbinding zijn aangegaan met partijen uit (minimaal) 5 andere lidstaten.

Europees Parlement controleert Europese Commissie

Het Europees Parlement is de enige democratisch gekozen instelling van de Europese Unie. Net zoals het Nederlandse parlement de Nederlandse regering controleert, controleert het Europees Parlement de Europese Commissie. Het Europarlement beslist mee over circa twee derde van de wetsvoorstellen van de Europese Commissie. Dat gebeurt steeds in samenspraak met de regeringen van alle EU-landen.