Betaal ik een eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo?

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u krijgt uit de Wmo (officieel Wmo 2015). Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

U betaalt voor de meeste Wmo hulp en ondersteuning maximaal € 20,60 per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen en voor de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Een duurzame hulpverleningsrelatie wil zeggen dat u voor een langere periode vaste begeleiding of hulp krijgt. Bijvoorbeeld iemand die bij u schoonmaakt of de administratie doet. Dit abonnementstarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het gaat om een maximumtarief. Dit betekent dat gemeenten een lagere eigen bijdrage mogen vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen.

Verder geldt:

  • Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt en voert u met minstens 1 andere persoon een huishouden? Dan hoeft u geen bijdrage te betalen.
  • Er is een maximale eigen bijdrage voor huishoudens. Heeft u een partner met Wlz-zorg en ontvangt u zelf ondersteuning uit de Wmo? Dan geldt er een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Het CAK houdt hier in de berekeningen van de eigen bijdrage rekening mee.
  • De eigen bijdrage voor beschermd wonen is hoger. Beschermd wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Zij wonen in een woning van een zorgaanbieder. Daarnaast is er 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning mogelijk.
  • Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage.

Eigen bijdrage algemene voorzieningen zonder duurzame hulpverleningsrelatie

Krijg u algemene voorzieningen uit de Wmo waarbij geen sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie? Dan mag de gemeente een aparte bijdrage vragen. Uw gemeente kan u vertellen welke voorzieningen onder het abonnementstarief vallen en welke niet.  

Plan: aanpassing eigen bijdrage Wmo vanaf 2026

Het kabinet heeft in april 2023 besloten om vanaf 1 januari 2026 de eigen bijdrage voor de hele Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan te passen naar een eerlijkere eigen bijdrage waarbij meer rekening wordt gehouden met het inkomen en het vermogen.

Let op: het is nog een plan. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog akkoord gaan.