Wie vergoedt mijn zorg en behandeling als ik beschermd woon?

U kunt bij de gemeente terecht voor beschermd wonen. Deze zorg en ondersteuning valt onder de Wmo (officieel Wmo 2015). Als u beschermd woont, vergoedt uw zorgverzekeraar uw behandeling.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen

U kunt voor beschermd wonen een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Om aanspraak te maken op een pgb moet wel aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan. Uw gemeente kan u hier verder over informeren.

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor beschermd wonen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling en leveringsvorm (pgb of natura). U zult altijd zakgeld en kleedgeld overhouden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage voor beschermd wonen.