Welke mogelijkheden zijn er als ik langdurige zorg of ondersteuning nodig heb?

Heeft u langdurige zorg nodig, bijvoorbeeld wegens een chronische aandoening of beperking? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld mantelzorg of 24-uurszorg in een zorginstelling of thuis. 

Thuis wonen met hulp van vrienden, familie of de gemeente

Wilt u thuis blijven wonen, maar heeft u daar ondersteuning bij nodig? Dan kunt u dit vragen aan familie, vrienden of buren. Dit heet mantelzorg.

U kunt ook hulp vragen aan uw gemeente. De gemeente bepaalt in overleg met u welke ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld een aanpassing van de woning. Of verzorging door een wijkverpleegkundige. De hulp van de gemeente is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer: Zorg en ondersteuning thuis

24 uurszorg in een zorginstelling of thuis

Heeft u – of uw kind - blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan kunt u of uw huisarts zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen. Dit doet u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Als het CIZ beslist dat u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een zogeheten Wlz-indicatie. Hierin staat dat u Wlz-zorg nodig heeft. Soms kunt u de zorg ook thuis krijgen. Maar dit kan alleen als dit verantwoord en doelmatig is. Het moet bijvoorbeeld gezond en veilig voor u zijn. Het zorgkantoor beoordeelt dit. Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg.

Lees meer:

Tijdelijke opname in een zorginstelling

Woont u thuis en wordt uw gezondheid opeens slechter? Dan kan de huisarts het onverantwoord vinden dat u thuis blijft. U kunt dan tijdelijk worden opgenomen in een zorginstelling. Dit kan bijvoorbeeld ook als u een operatie heeft gehad en nog moet herstellen. Tijdelijke opname wordt wel eerstelijns of kortdurend verblijf genoemd. De zorg is gericht op terugkeer naar huis. De huisarts beoordeelt wanneer u weer naar huis kunt.

Persoonlijk overzicht maken over zorg regelen

Als u of iemand in uw omgeving zorg nodig heeft, moet u veel regelen. Wilt u weten wat u moet doen? En waar u mogelijk recht op heeft? Vul dan een paar vragen in en krijg een persoonlijk overzicht over zorg regelen. U kunt een overzicht maken voor uw partner, uw ouder of voor uzelf.