Welke zorg kan ik krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Heeft u, of uw kind, 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Via de Wet langdurige zorg krijgt u alle zorg die u nodig heeft voor uw aandoening of beperking. Welke zorg dit precies is, bespreekt u met uw zorgaanbieder. De resultaten van het gesprek legt de zorgaanbieder vast in een zorgplan.

Wlz-zorg

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:

 • Verblijf in een zorginstelling

  Met een zogeheten Wlz-indicatie krijgt u de benodigde zorg in een zorginstelling. Hierbij horen ook maaltijden, hulp in de huishouding en uitstapjes. Soms kunt u Wlz-zorg ook thuis krijgen.
 • Persoonlijke verzorging en verpleging

  Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.
 • Medische zorg

  Bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.
 • Dagbesteding

  Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Vervoer naar de plek waar u dagbesteding of dagbehandeling ontvangt

  Zoals het vervoer naar het activiteitencentrum
 • Hulpmiddelen

  Denk aan een rolstoel of medicijnen.

Samen met uw zorgverleners spreekt u af welke zorg u krijgt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan.

Mensen met een Wlz-indicatie krijgen bijna alle zorg vanuit de Wlz. Maar voor sommige voorzieningen is de gemeente verantwoordelijk op grond van de Wmo. Op Regelhulp.nl leest u wie wat betaalt als u een Wlz-indicatie heeft

Persoonlijk overzicht maken over zorg regelen

Als u zorg nodig heeft, moet u veel regelen. Wilt u weten wat u moet doen? En waar u mogelijk recht op heeft? Vul dan een paar vragen in en krijg een persoonlijk overzicht over zorg regelen.