Antwoorden op Kamervragen over gevolgen van korting op tongquotum

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de gevolgen van de korting op het tongquotum. Het Tweede Kamerlid Flach (SGP) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over gevolgen van korting op tongquotum