Omvang en afhankelijkheid voor de keten en toeleverende industrie van Noordzeevisserij

Impactanalyse beleidsbeslissingen op de keten van Nederlandse visserijregio's.

Omvang en afhankelijkheid voor de keten en toeleverende industrie van Noordzeevisserij