Decommissioning of the Dutch cutter sector: Impact analysis of management measures on the fishery

4e deelrapport van de sociaal-economische impactanalyse naar de gevolgen van beleidsmaatregelen en ontwikkelingen voor de visserijsector, de keten en gemeenschappen. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

Decommissioning of the Dutch cutter sector: Impact analysis of management measures on the fishery