Besluit Woo-verzoek controles aanlandingen Russische reefers

Besluit op een verzoek om informatie over fysieke controles van alle Russische reefers die in de periode van 1 januari 2018 tot 8 februari 2024 aanlandden of importeerden in een Nederlandse haven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 315 MB groot.

Besluit Woo-verzoek controles aanlandingen Russische reefers