Beslisnota bij Kamerbrief tussentijdse resultaten DuurzaamDoor, Jong Leren Eten en EU-Schoolregeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief tussentijdse resultaten DuurzaamDoor, Jong Leren Eten en EU-Schoolregeling