Verslag klankbordbijeenkomst productverbetering wetenschappers

Doel van de sessie is te komen tot optimalisatie van het voorstel voor de nieuwe aanpak voor productverbetering door het ophalen van reacties van stakeholders.