Yearly report from the Scientific Committee of the Nutri-Score 2021

Engelstalige publicatie van het eerste jaarverslag van het internationaal wetenschappelijk comité. Dit verslag geeft een helder overzicht van de werkzaamheden die in 2021 zijn verricht.