Activity report of the transnational governance of Nutri-Score

Engelstalige publicatie van het eerste jaarlijkse activiteitenverslag van de internationale stuurgroep. Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten die in 2021 zijn verricht door de stuurgroep.