Rapport Toolbox prikkels voor productverbetering

Het rapport beschrijft de aanpak en de resultaten van het onderzoek naar prikkels voor bedrijven om hun producten te verbeteren.