Risico factoren voor dierenwelzijn en voedselveiligheid bij verhogen slachtsnelheid

Verkennend onderzoek naar de risicofactoren voor dierenwelzijn en voedselveiligheid in slachthuizen en de invloed van slachtsnelheid op deze risicofactoren.

Risico factoren voor dierenwelzijn en voedselveiligheid bij verhogen slachtsnelheid (PDF | 62 pagina's | 3,0 MB)