Vervolgbesluit Woo-verzoek over instelling Delft

Vervolgbesluit op een verzoek om informatie over vergunningen en erkenning, bezwaren, meldingen, inspectie en integriteitsonderzoek over een instelling in Delft uit de periode van 1 januari 1998 tot 7 maart 2024. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Vervolgbesluit Woo-verzoek over instelling Delft