Vermindering voedselverspilling

Wereldwijd wordt ongeveer eenderde van al het voedsel verspild. De Rijksoverheid wil deze verspilling verminderen.

Veel voedsel niet gegeten

Veel goed voedsel wordt niet opgegeten en verdwijnt bijvoorbeeld in de kliko. Daarnaast gaat veel voedsel verloren bij oogsten, opslag en vervoer. Dit kost niet alleen veel geld. Maar ook worden kostbare grondstoffen als water, grond en energie voor niets gebruikt. Daarom wil de overheid voedselverspilling verminderen.

50% minder voedselverspilling in 2030

De Verenigde Naties (VN) willen wereldwijd de voedselverspilling met 50% verminderen in 2030. Dit is 1 van de duurzame doelen (Sustainable Development Goals) die de VN met elkaar hebben afgesproken.

De landbouwministers van de Europese Unie (EU) hebben deze doelstelling overgenomen. Ze hebben afspraken gemaakt om voedselverspilling tegen te gaan. Uiteindelijk is het aan de consumenten en het bedrijfsleven om minder voedsel te verspillen. Maar de overheid helpt hierbij.

Consumentenvoorlichting over voedselverspilling

Het Voedingscentrum informeert consumenten hoe zij minder voedsel kunnen verspillen. Bijvoorbeeld door efficiënter voedsel in te kopen en te koken en door het voedsel beter te bewaren.

Bedrijfsleven helpt consumenten bij voedselverspilling

Ook bedrijven kunnen consumenten helpen om minder te verspillen. Bijvoorbeeld door kleinere porties aan te bieden. En meer informatie over de houdbaarheid van het voedsel te geven.

Samenwerking in Alliantie Verduurzaming Voedsel

Overheid en bedrijfsleven werken daarnaast ook samen in de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Hierbij zijn partijen aangesloten als Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Samen proberen de partijen voedselverspilling te verminderen bij boeren, fabrieken, supermarkten en horeca.

Op de website Nowastenetwork.nl staan voorbeelden van goed werkende maatregelen. Ook heeft de site een helpdesk voor bedrijven.

Kennis en innovatie

De overheid stelt geld beschikbaar voor gezamenlijk onderzoek naar nog betere maatregelen om voedselverspilling te voorkomen. Ook wordt onderzoek gedaan naar hergebruik van verspild voedsel. Het onderzoek wordt gedaan in de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Documenten