Stand van de Uitvoering 2023

Het rapport gaat over de uitvoering van de taken van de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in 2023.

Stand van de Uitvoering 2023