Mag ik deelnemen aan het verkeer onder invloed van drugs?

Als u drugs gebruikt, vermindert uw rijvaardigheid. Hierdoor neemt de kans op een ongeluk aanzienlijk toe. Het is daarom verboden om onder invloed van drugs aan het verkeer deel te nemen. 

Limieten voor drugsgebruik in het verkeer

Sinds 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Heeft u meer drugs gebruikt dan de limiet toestaat? Dan mag u niet rijden. Doet u dit wel, dan bent u strafbaar.

De limieten gelden voor:

 • amfetamine;
 • methamfetamine;
 • cocaïne;
 • MDMA;
 • MDEA;
 • MDA;
 • cannabis;
 • heroïne;
 • morfine;
 • GHB;
 • gamma butyro-lacton;
 • 1,4-butaandiol.

Voor overige drugs blijft in het algemeen gelden dat u niet mag rijden als u onder invloed bent van drugs. Dat geldt ook voor het rijden onder invloed van geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Verboden: combinatie van drugs of drugs en alcohol

Het gebruik van een combinatie van drugs, of van drugs en alcohol, vergroot de kans op een verkeersongeval. Hiervoor gelden daarom nullimieten. Dit betekent dat u niet mag rijden als u verschillende drugs of drugs en alcohol heeft gebruikt, ongeacht de gebruikte hoeveelheid. Doet u dit wel, dan bent u strafbaar.

Controle drugsgebruik

Er zijn bij het aanhouden van een bestuurder 2 manieren om te controleren op drugsgebruik: een speekseltest en/of een onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties. Een speekseltest laat snel en eenvoudig zien of er drugs zijn gebruikt. Is die test positief, dan vraagt de politie de verdachte om bloed af te staan voor een drugstest. De politie laat uw bloed controleren door een laboratorium dat voldoet aan de wettelijke eisen. Binnen ongeveer 3 weken na het opsturen krijgt u van de opsporingsambtenaar schriftelijk bericht over de uitslag van het bloedonderzoek. 

Bekend is dat drugs voor langere tijd in het lichaam aanwezig kunnen blijven na gebruik. Met het oog op de geldende nullimieten kan deelname aan het verkeer dan ook nog risicovol zijn als drugs enkele dagen eerder zijn gebruikt. 

De tijd dat drugs in het lichaam aantoonbaar blijven is afhankelijk van: 

 • om welke drug het gaat (sommige drugs verdwijnen snel uit het bloed, andere langzaam);
 • de kwaliteit en hoeveelheid van de drugs;
 • de frequentie van gebruik;
 • individuele kenmerken, zoals de stofwisseling en het gewicht van de persoon.

Het rijden onder invloed van geneesmiddelen blijft ongewijzigd strafbaar. Voor bepaalde geneesmiddelen gaan wel grenswaarden gelden. 

Bent u het niet eens met de uitslag van het onderzoek? Dan mag u een zogenaamd tegenonderzoek laten uitvoeren

Boete of straf voor rijden onder invloed van drugs

Het Openbaar Ministerie (OM) kan u een boete of gevangenisstraf geven, of allebei, als u rijdt onder invloed van drugs en/of medicijnen. Ook kan de rechter de rijbevoegdheid voor maximaal 5 jaar ontzeggen.

Wordt een bestuurder binnen 5 jaar 2 keer veroordeeld voor rijden onder invloed? Dan wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig.De bestuurder moet dan opnieuw rijexamen doen.

Cursus of onderzoek CBR

De politie meldt een verdachte van rijden onder invloed van drugs ook bij het CBR. Het CBR kan verplichten een cursus over drugs en verkeer (Educatieve Maatregel Drugs, EMD) te volgen. Of een onderzoek naar de afhankelijkheid van drugs doen. Het CBR stuurt een brief als u een cursus of onderzoek moet doen.

De Educatieve Maatregel Drugs is een verplichte cursus. De cursus is voor mensen die voor de eerste keer zijn aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. En voor mensen die eerst een onderzoek naar de afhankelijkheid van drugsgebruik hebben gehad, en geschikt uit het onderzoek komen. In de cursus komt onder andere aan de orde:

 • informatie over de invloed van drugs op het lichaam,
 • risico’s van drugs in het verkeer,
 • praktische handvatten om niet meer met drugs op te rijden.

Het onderzoek naar de afhankelijkheid van drugsgebruik is een verplicht onderzoek voor bestuurders die in de afgelopen vijf jaar al eerder zijn aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Het CBR onderzoekt of u drugs misbruikt aan de hand van een psychiatrisch en een lichamelijk onderzoek en een laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld het onderzoeken van urine). Tijdens het onderzoek is het rijbewijs tijdelijk ongeldig en mag u niet rijden.

Als uit het onderzoek blijkt dat u niet rijgeschikt bent (u bent afhankelijk van drugs), dan wordt uw rijbewijs definitief ongeldig. Dan mag u niet rijden. Het CBR geeft dan aan óf en hoe u uw rijbewijs terug kan krijgen.