Besmetting en verschijnselen vogelgriep

Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels en import van levende, besmette vogels. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Besmetting vogelgriep

Vogels kunnen vogelgriep oplopen via:

  • direct contact tussen (wilde) vogels. Besmette vogels verspreiden het virus via luchtwegen, oogvocht en mest;
  • besmet materiaal zoals voer, kratten en transportmiddelen;
  • mensen die door hun schoenen of kleding in contact zijn geweest met het virus;
  • stof uit een besmette stal (die door de lucht wordt verspreid).

Het vogelgriepvirus kan Nederland binnenkomen door trekvogels en de import van levende, besmette vogels. 

Ziekteverschijnselen vogelgriep

De meeste vogelgriepvirussen zijn van de milde variant. Dieren die besmet zijn met de milde variant van het virus vertonen nauwelijks ziekteverschijnselen. Toch is bestrijding van deze variant noodzakelijk. De milde variant kan veranderen in de zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus.

Dieren die besmet zijn met deze variant van het virus worden ziek en gaan vaak dood. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) leest u meer over de preventie en bestrijding van vogelgriep.

Vooral risico’s bij pluimvee, watervogels en loopvogels

Wilde vogels kunnen ook besmet worden met vogelgriep, maar vertonen dan niet altijd verschijnselen van vogelgriep. Op die manier kan het virus zich verspreiden onder wilde vogels en een bron van besmetting vormen voor gehouden vogels.

Heeft u dode wilde (water)vogels gevonden? Raak dode vogels niet aan en verplaats ze niet, maar meld dit. Lees wat u moet doen als u een dode vogel heeft gevonden.

Risico’s voor mensen

Het risico dat het in Europa heersende vogelgriepvirus H5N1 overgaat van dier naar mens is zeer klein.