Ik heb een dode vogel gevonden, wat moet ik doen?

Raak een dode vogel nooit aan met uw blote handen. En maak een melding zodat het dier onderzocht kan worden op ziekten. Ruim het dier op als u het thuis vindt of laat het opruimen als het ergens anders ligt. 

Dode vogels kunnen gevaarlijk zijn voor andere dieren

Dode vogels kunnen besmet zijn met ziekten. Denk bijvoorbeeld aan vogelgriep. Dit virus en andere ziekten zijn vaak gevaarlijk voor andere dieren. Een dode vogel moet daarom opgeruimd worden. Zo is de vogel niet meer gevaarlijk voor bijvoorbeeld uw eigen kat of een hond die uitgelaten wordt.

Dode vogel melden voor onderzoek

De vogels kunnen besmet zijn met vogelgriep. Met uw melding helpt u zicht te houden op vogelgriep bij wilde vogels.

Meldwijzer vogelgriep

  • Heeft u 1 of meer dode wilde vogels gevonden?

Meld dit dan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) via het online meldingsformulier Meld een dood dier. Bij het DWHC kunt u alleen een melding doen over wilde vogels, niet over dode hobbykippen of hobbyvogels. Het DWHC ruimt de dode dieren ook niet op.  

  • Gaat het om dode hobbykippen of hobbyvogels?

Meld dit bij uw dierenarts. De dierenarts kan de dode dieren onderzoeken. De kosten van het onderzoek zijn voor uw rekening. Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan de dierenarts een dierziektemelding doen bij de NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188.

Let op: meld geen dode hobbykippen of hobbyvogels bij het DWHC
Meld bij het DWHC alléén dode wilde vogels en géén dode hobbykippen of hobbyvogels. Neem voor dode hobbykippen of hobbyvogels contact op met uw dierenarts. Op de website van het DWHC vindt u ook een schema vogelsterfte, waarin u kunt zien bij wie u kunt melden in verschillende situaties.

Dode vogel opruimen

Vogel op balkon of in tuin zelf opruimen

Haalt het DWHC of de NVWA de vogel niet op voor onderzoek? Dan kunt u een dode vogel in uw tuin of op uw balkon zelf weggooien. Draag wegwerphandschoenen of andere plastic handschoenen en doe de vogel in een vuilniszak of andere plastic zak. Doe de zak in een afvalcontainer. Gooi de handschoenen weg of was de plastic handschoenen met een sopje. Was na het opruimen uw handen. 

Vogel laten opruimen

Ligt het dier op een andere plek dan op uw balkon of in uw tuin? Neem dan contact op met de eigenaar van deze plek. Dit is bijvoorbeeld de gemeente, provincie of de eigenaar van een bos, landgoed of natuurgebied. Zij ruimen de vogel op.