Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging beleid vogelgrieppreventie: opheffen ophokplicht regio's 7 en 10; bezoekersregeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging beleid vogelgrieppreventie: opheffen ophokplicht regio's 7 en 10; bezoekersregeling