Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Intensiveringsplan preventie vogelgriep

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Intensiveringsplan preventie vogelgriep