Rapportage pilot Varkensinfluenza surveillance

Varkensgriepvirussen kunnen besmettingen bij mensen veroorzaken. In een pilot is een netwerk van dierenartsen opgezet voor het verzamelen van monsters van varkens met griepklachten. Dit rapport beschrijft de eerste resultaten van deze pilot. Er is onderzocht welke griepvirussen circuleren onder varkens, of deze virussen ook bij mensen gevonden worden, en of deze virussen gevoelig zijn voor de beschikbare antivirale medicijnen en vaccins.

Rapportage pilot Varkensinfluenza surveillance