Wijziging van de regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van tot wijziging van de regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege intrekking van de ophok- en afschermplicht en aanpassing van het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen

Wijziging van de regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen