Welke maatregelen gelden voor mensen die voor hun werk in contact komen met (wilde) dieren met vogelgriep?

Mensen die voor hun werk in contact komen met wilde, besmette dieren krijgen persoonlijke beschermingsmiddelen om zichzelf tegen het virus te beschermen. Bijvoorbeeld vrijwilligers van de dierenambulance. Daarnaast stelt de Rijksoverheid geld beschikbaar voor dierenhulporganisaties.

Handschoenen, mondkapjes en andere beschermingsmiddelen

Voor medewerkers van dierenambulances en wildopvangcentra zijn persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Dit zijn bijvoorbeeld handschoenen, mondkapjes en schorten. Voor dierenhulpverleners gaat de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen via Dierenlot. Zij kunnen beschermingsmiddelen aanvragen bij de stichting Dierenlot via het e-mailadres dierenorganisaties@dier.nu.

Bekijk de instructievideo over het juist dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij vogelgriep op Youtube.com

Subsidie voor dierenhulporganisaties

De Rijksoverheid heeft in 2023 € 100.000 beschikbaar gesteld voor dierenhulporganisaties. Dit bedrag is voor de zorg voor vogels met vogelgriep. De subsidie loopt via de stichting Dierenlot. Maar het geld is ook beschikbaar voor (bijvoorbeeld) dierenambulances die niet zijn aangesloten bij Dierenlot. Dierenhulporganisaties kunnen met Dierenlot contact opnemen via het e-mailadres dierenorganisaties@dier.nu. Dierenhulporganisaties kunnen subsidie aanvragen bij de stichting Dierenlot. Zij hoeven niet aangesloten te zijn bij deze stichting om de subsidie te krijgen. 

Ook de komende jaren zet de Rijksoverheid zich in om de dierenhulporganisaties ondersteunen. De grote aantallen dode en zieke wilde vogels vragen veel inzet van vrijwillige dierenhulporganisaties.

Advies: griepprik voor medewerkers dierenhulporganisaties

Het RIVM adviseert een griepprik voor mensen die voor hun werk in contact komen met wilde dieren. Een griepprik vermindert de kans op een nieuwe mengvorm van een griepvirus van mens en vogelgriep. Medewerkers van dierenhulporganisaties kunnen ook een griepprikvaccinatie krijgen. Als zij niet via de huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik krijgen, dan moeten zij de prik nu nog zelf betalen. Of hun werkgever betaalt de prik. De Rijksoverheid werkt aan een gratis prik voor deze groep in 2024 via de GGD.

Arbodienst houdt personeel in de gaten

Personeel dat meewerkt aan ruimingen van pluimveebedrijven draagt altijd  beschermingsmiddelen. De arbodienst monitort de medewerkers van het bedrijf die contact hebben gehad met zieke of dode vogels. Medewerkers krijgen het advies zich te laten testen op vogelgriep.

Medewerkers die regelmatig contact hebben met iemand met een kwetsbare gezondheid

Medewerkers die regelmatig contact hebben met mensen met een verminderde weerstand moeten er rekening mee houden dat zij het vogelgriepvirus kunnen overdragen. Het gaat hier om bijvoorbeeld mantelzorgers die voor een oudere zorgen of voor iemand met een chronische ziekte. De kans dat kwetsbare mensen ziek worden van dit virus is groter dan voor mensen zonder gezondheidsrisico’s. Houdt u zich daarom aan de hygiënemaatregelen als u contact heeft met een (mogelijk) besmet dier. 

Heeft u symptomen van vogelgriep? U kunt zich via uw huisarts bij de GGD op het vogelgriepvirus laten testen. Meld bij het maken van de afspraak dan dat u in contact bent geweest met een zieke of dode vogel.

Landelijk platform vogelgriep bij wilde dieren

De Rijksoverheid heeft het Landelijk platform vogelgriep opgezet. Hierin zitten terreinbeheerders, dierenhulporganisaties, veiligheidsregio's en andere betrokkenen. Het platform:

  • bundelt en deelt (actuele) informatie en vragen over vogelgriep;
  • ontwikkelt landelijke protocollen en zet communicatienetwerken op;
  • zet opdrachten voor onderzoek uit;
  • brengt problemen in vanuit de praktijk en denkt na over oplossingen.