Kamerbrief nulmeting experiment geregistreerd-mondhygiënist in BIG-register

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over de nulmeting en het toetsingskader van het experiment geregistreerd-mondhygiënist in het BIG-register.

Kamerbrief nulmeting experiment geregistreerd-mondhygiënist in BIG-register (PDF | 2 pagina's | 124 kB)