Opdrachtregeling voorbehouden handelingen

Sommige medische handelingen brengen onaanvaardbare risico’s mee voor de gezondheid van de patiënt. Deze voorbehouden handelingen mogen enkel door - of in opdracht van - bevoegd zorgpersoneel worden uitgevoerd. In deze overzichten staan de voorwaarden waaronder het in opdracht uitvoeren van voorbehouden handelingen mogelijk is.

Welke handelingen zijn voorbehouden handelingen?

In de Wet BIG zijn 14 voorbehouden handelingen en beroepsgroepen die hiertoe zelfstandig bevoegd zijn aangewezen: heelkundige handelingen, verloskundige handelingen, endoscopieën, katheterisaties, injecties, puncties, het onder narcose brengen, het gebruikmaken van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden, electieve cardioversie, defibrillatie, elektroconvulsieve therapie, steenvergruizing, kunstmatige fertilisatie en het voorschrijven van geneesmiddelen op recept.

Bekijk ook de lijst van alle voorbehouden handelingen.