Welke voorbehouden handelingen mag een zorgverlener uitvoeren?

Of u een voorbehouden handeling mag uitvoeren, hangt af van uw functie. Er zijn 14 categorieën voorbehouden handelingen. Voor elke categorie staat in de wet welke beroepsgroep die handeling zelfstandig mag uitvoeren.

Beroepsgroepen met een zelfstandige bevoegdheid

Er zijn 5 beroepsgroepen die sommige voorbehouden handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

Het gaat om:

  • artsen;
  • tandartsen; 
  • physician assistants;
  • verloskundigen;
  • verpleegkundig specialisten.

Beroepsgroepen met een functioneel zelfstandige bevoegdheid

Daarnaast zijn er 3 beroepsgroepen die bepaalde voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. Dit doen zij in opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener zonder toezicht door en tussenkomst van de opdrachtgever. Dit heet de functioneel zelfstandige bevoegdheid.

De 3 beroepsgroepen zijn:

  • verpleegkundigen;
  • ambulanceverpleegkundigen;
  • mondhygiënisten.

Overzicht voorbehouden handelingen en beroepsgroepen

Hieronder vindt u een overzicht van alle voorbehouden handelingen en welke beroepsgroep deze uit mag voeren. De beroepsgroepen mogen niet binnen elke voorbehouden handeling ‘alles’ uitvoeren. Zij mogen alleen handelingen zelfstandig uitvoeren die horen tot hun deskundigheidsgebied. Zo mag een verloskundige hechten na een bevalling en een tandarts na het trekken van een kies.

Voorbehouden handelingen staan in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze wet is ook bekend onder de naam Wet BIG.