Mag ik in een privé situatie medisch handelen?

U mag zelf in uw privéleven bepaalde medische handelingen uitvoeren. Bijvoorbeeld medicijnen injecteren of een sonde inbrengen. In de zorg mogen alleen zorgverleners deze handelingen verrichten. Het gaat om de zogenaamde voorbehouden handelingen in de zorg.

Voorbehouden handelingen alleen voor zorgpersoneel

De regels voor voorbehouden handelingen staan in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Deze regels gelden alleen voor personeel in de zorg die beroepsmatig deze handelingen uitvoeren.

Regels gelden niet in privé situatie

De regels uit de Wet BIG gelden niet u als u in uw privéleven een voorbehouden handeling uitvoert. 

Bent u patiënt, ouder, familielid of mantelzorger? Dan mag u voorbehouden handelingen uitvoeren. U moet hier wel bekwaam voor zijn.

Enkele voorbeelden:

  • een diabetespatiënt mag bij zichzelf insuline spuiten; 
  • ouders mogen een sonde inbrengen bij hun verstandelijk gehandicapte kind dat niet zelfstandig kan eten of drinken.