Mag ik in een privésituatie medisch handelen?

U mag als u niet beroepsmatig handelt bepaalde medische handelingen zelfstandig uitvoeren. Bijvoorbeeld als patiënt, ouder, familielid of mantelzorger medicijnen injecteren of een sonde inbrengen. In de zorg mogen alleen zorgverleners deze handelingen uitvoeren. Het gaat om de zogenaamde voorbehouden handelingen.

Voorbehouden handelingen in privésituatie

Bent u patiënt, ouder, familielid of mantelzorger? Dan mag u voorbehouden handelingen uitvoeren. U handelt dan niet beroepsmatig. U moet wel voldoende kennis en vaardigheid hebben om de handeling goed uit te voeren. 

Enkele voorbeelden:

  • een diabetespatiënt mag bij zichzelf insuline spuiten; 
  • ouders mogen een sonde inbrengen bij hun verstandelijk gehandicapte kind dat niet zelfstandig kan eten of drinken.

Voorbehouden handelingen voor zorgpersoneel

De regels voor voorbehouden handelingen staan in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Deze regels gelden alleen voor personeel in de zorg dat beroepsmatig deze handelingen uitvoert.

De regels uit de Wet BIG gelden niet als u niet beroepsmatig een voorbehouden handeling uitvoert, zoals in een privésituatie.