Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs

De 58 kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, behorend bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO.