Handreiking Kansrijke doorstroom na de brugklas

Deze handreiking is ontwikkeld voor mentoren, brugklascoördinatoren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Het kan helpen bij het bepalen of leerlingen onderwijs volgen op het niveau dat recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden.

Handreiking Kansrijke doorstroom na de brugklas (PDF | 21 pagina's | 1,6 MB)