Kamerbrief met verzoek om toestemming voor gesprek over de Staat van het Onderwijs en rondetafelgesprek thuiszitters en thuisonderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft toestemming voor een openbaar gesprek over de Staat van het Onderwijs met de plaatsvervangend inspecteur-generaal. Het gesprek vindt plaats op 22 mei 2024. Daarnaast geeft hij toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over thuiszitters en thuisonderwijs van de inspecteur samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had om de toestemming verzocht.

Kamerbrief met verzoek om toestemming voor gesprek over de Staat van het Onderwijs en rondetafelgesprek thuiszitters en thuisonderwijs