Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?

Scholen bepalen zelf hoe lang een leerling over de havo of vwo mag doen. Een leerling aan een school voor praktijkonderwijs mag geen praktijkonderwijs meer volgen na afloop van het schooljaar waarin hij de leeftijd van 19 heeft bereikt.

Geen regels studieduur vmbo, havo, vwo

Er zijn geen wettelijke regels die zeggen hoe lang iemand over vmbo, havo of vwo mag doen. In het schoolreglement van de meeste scholen staat dat leerlingen:

  • maximaal 1 keer mogen blijven zitten in dezelfde klas;
  • 1 keer mogen zakken voor het examen; 
  • of 2 keer mogen blijven zitten in verschillende klassen.

In de schoolgids staat welke regels de school van uw  kind gebruikt.

Praktijkonderwijs tot 18 of 19 jaar

Volgt uw kind praktijkonderwijs? Dan mag uw kind op school blijven tot en met het schooljaar waarin het 18 jaar wordt. De Inspectie van het Onderwijs kan dit met 1 jaar verlengen. Een leerling mag geen praktijkonderwijs meer volgen aan een school voor praktijkonderwijs na afloop van het schooljaar waarin hij de leeftijd van 19 heeft bereikt.

Het aanvraagformulier verlenging verblijfsduur praktijkonderwijs (ODT) staat op de website van  Inspectie van het Onderwijs.