Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?

Ouders, verzorgers, schoolleiding en het onderwijspersoneel kunnen leerlinggegevens inzien. In speciale gevallen mogen ook anderen de gegevens bekijken.

Inzien leerlinggegevens door ouders en verzorgers

Als ouder of verzorger bent u de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. U mag dan ook de gegevens inzien die een school voor voortgezet onderwijs over uw kind bewaart. Bent u gescheiden en heeft u geen ouderlijk gezag meer? Ook dan moet de school u informatie geven over uw kind.

Afspraak met school voor inzage leerlinggegevens

Wilt u de leerlinggegevens inzien? Maak dan een afspraak met de school. Er blijft altijd iemand van de school bij, terwijl u de gegevens bekijkt. U kunt ook een kopie van de leerlinggegevens van uw kind krijgen. Dit kost maximaal € 4,50.

Niet eens met leerlinggegevens

Staat er iets in de leerlinggegevens dat volgens u niet klopt? Dan mag u die laten verbeteren of verwijderen. Maar gaat het om een deskundig oordeel waarmee u het niet eens bent? Dan kunt u dit niet laten aanpassen. Het is wel mogelijk om uw visie op papier te zetten en aan de gegevens toe te voegen.

Inzien leerlinggegevens door schoolleiding en onderwijspersoneel

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de leerlinggegevens beschikbaar stellen aan:

  • de schoolleiding;
  • het onderwijspersoneel dat betrokken is bij uw kind. 

Een psychologisch rapport mag bekeken worden door:

  • de schoolleiding;
  • de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het psychologisch onderzoek.

Inzien leerlinggegevens door anderen

Soms moet de school gegevens aan anderen geven. Bijvoorbeeld:

  • bij de aanvraag van een leerlinggebonden budget;
  • als een leerling naar een andere school gaat. Bijvoorbeeld binnen het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs;
  • als de Inspectie van het Onderwijs daarom vraagt. Die mag de leerlinggegevens inzien om toezicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs;
  • in noodsituaties. Bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling.

In andere gevallen moet u eerst toestemming geven voordat derden de gegevens van uw kind mogen inzien.

Vragen en klachten over inzien gegevens

Leerlinggegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vragen en klachten over het inzien van gegevens en veranderingen daarin kunt u het beste voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.